บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด
5 หมู่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Phone: (044) 060-343
Fax: (044) 060-343
Email: admin@folkrice.com